محمد زارع نویسنده،کارگردان و انیماتور اهل ایران است،او از سال 1388 در زمینه انیمیشتن فعالیت می‌کند و در طی این سالها آثاری در قالب‌های کوتاه،سریال تلوزیونی و تیزر تبلیغاتی تولید کرده است بیشتر تولیدات وی در حوزه تکنیک استاپ موشن می‌باشد