پاورپوینت کارت امتیازی متوازن، نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی

مدیریت,پاورپوینت کارت امتیازی متوازن، نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی+ppt

دانلود

مدیریت 4/14 مگابایت 230 ppt 95000

پاورپوینت کارت امتیازی متوازن، نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی دانلودپاورپوینت:کارت امتیازی متوازن ،نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی با فرمت pptو230اسلاید تخصصی پاورپوینت:کارت امتیازی متوازن ،نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی در عصر دانش، سازمانهایی موفق هستند که استراتژیهای جدید مبتنی بر مزیتهای رقابتی را به سرعت اجرا کنند وبا یادگیری از بازار و مشتریان، هر جا الزم باشد فرایندها و عملیات خود را اصالح کرده و بهبود بخشند. اینها سازمانهای استراتژیک یادگیرنده خواهند بود. هر چه در عصر دانش جلوتر میرویم، تکنیکهای جدیدی ظهور می­‌ کنند تا توانمندیهای استراتژیک را برای سرآمدی عملیاتی غنا بخشند. این مدلها همگی از کارت امتیازی متوازن الهام خواهند گرفت که امروزه اثر بخشترین چارچوب برای مدیریت استراتژیک و عملکرد است.   در این فایل مطالب ارزشمند و به روز درقالب کارت امتیازی متوازن و اجرا شده در شرکت های بزرگ وبرندهای مطرح جهان از جمله:تویوتا-استارباکس-وال مارت -دل- مرسدس بنز- تاتاموتورز- فورد موتورز- فیلیپس الکترونیک.سامسونگ و چندین شرکت بزرگ جهانی به صورت تحلیل و در ۲۳۰اسلاید تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است که امیداست مورد استفاده اساتید ارجمند.دانشجویان گرامی .مدیران ومشاوران کسب وکار و مدیران فروش و کسانی که بازاریابی درعصر دیجیتال مهم می شمارند،قرارگیرد . ارزیابی متوازن در سال ۱۹۹۲ به وسیله کاپلان و دیوید نورتون به منظور تبدیل چشم انداز واستراتژی به هدفها ارائه شد. استراتژی چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظورتحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند . بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. به نظر آقای کاپلان و نورتون هدف اصلی واحد اقتصادی ماندگاری دربازار است. در بحث ماندگاری نیز چیزی که به چشم می خورد کیفیت محصول است میزان رضایت مندی مشتری نیز کیفیت را تعیین می کند. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد وتطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد . این نوآوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییرداده است. اکنون آنها استرا تژی رابا دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند واستراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند. دربازار پیچیده و متلاطم امروزی ،مدیرانی موفق خواهند بود که سازمان ها را باداشتن مزیت رقابتی به سمت بهره وری پایدارسوق دهند که از ابزارقدرتمند کارت امتیازی متوازن با مولفه ها و وجه های آن بصورت مناسب استفاده نمایند.زیراکه درکارت امتیازی متوازن ؛وضعیت بازار،مشتریان و ذی نفعان و حتی کارکنان سازمان ها بصورت اثربخش و هم افزا مدنظرقرار می گیرند.   ۱-کارت امتیازی متوازن ۲-جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه‌ریزی استراتژیک ۳-ویژگی‌های کارت امتیازی متوازن ۴-جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه‌ریزی استراتژیک ۵-ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات ترسیم نقشه استراتژی در سیستم بیمارستانی ۶-نقش کارت امتیازی متوازن در بیمارستان ها ۷- سه حوزه بخش ناملموس در داخل برگه های متوازن ۸- تاریخچه کارت‌های امتیازی متوازن؛ مسیری برای شفافیت مالی ۹- کارت‌های امتیازی متوازن؛ مسیری برای شفافیت مالی ۱۰-کارت امتیازی متوازن ،یک نظام جامع به جای نمایش عملکرد ۱۱-بهره‌گیری از سنجه‌های قدیمی ۱۲-سنجه؛ اولین نرم‌افزار ایرانی ۱۳-ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) ۱۴-دارایی های نامشهودواثربخش سازمان های امروزی ۱۵-تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق ۱۶-سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته- تحقیقات داخلی ۱۷-AT&T Canada, Inc تحقیقات خارجی شرکت ۱۸-Zeneca Ag Products North Americaشرکت ۱۹-University of California, San Diegoدانشگاه ۲۰-United Parcel Serviceشرکت ۲۱-دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن ۲۲-داستانهای موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن ۲۳-اهداف بلند مدت شرکتSaatchi &Saatchi ۲۴-اهداف بلند مدت شرکتSaatchi &Saatchi ۲۵-اثرات کارت امتیازی متوازن درشرکت ساعت چی اند ساعت چی ۲۶-کارت امتیازی متوازن در Tata Motors هند، ۲۷-کارت امتیازی متوازن حلقه مفقوده در شرکت های ساعت چی اند ساعتچی و تاتا موتورز هند ۲۸-کارت امتیازی متوازن درشرکت نروژی نفت و گاز StatoilHydro ۲۹-سنگ بنای پیروزی ۳۰-چالشهای کارت امتیازی متوازن در مقام عمل ۳۱-۶مرحله اساسی سیستم مدیریت حلقه بسته ۳۲- تنظیم استراتژی درکارت امتیازی متوازن ۳۳- درکارت امتیازی متوازن­‌برنامه ریزی استراتژیک ۳۴­‌برنامه ریزی استراتژیک درکارت امتیازی متوازن -ادامه ۳۵- همسویی سازمان با استراتژی درکارت امتیازی متوازن ۳۶- برنامه ریزی عملیات درکارت امتیازی متوازن ۳۷-کنترل، نظارت و یادگیری درکارت امتیازی متوازن ۳۸-سنجش و سازگار کردن استراتژی با کارت امتیازی متوازن ۳۹-چند تعریف مفهومی و عملیاتی در حوزه کارت امتیازی متوازن ۴۰-اهداف استفاده ازکارت امتیازی متوازن ۴۱-واقعیت هایی در خصوص استراتژی ۴۲-• اقدامات استراتژیک ۴۳-تفاوت هدف و اقدام استراتژیک ۴۴-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرمشتری ۴۵-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرفرآیند ۴۶-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظریادگیری ۴۷-منظرهای روش ارزیابی متوازن : منظرمالی ۴۸-چگونه از صحت یک BSC اطمینان حاصل نماییم؟ ۴۹-موانع اجرایی احتمالی ارزیابی متوازن: ۵۰- ارزیابی مدیریت دانش با کارت امتیازی متوازن ۵۱-روش کارت امتیازی متوازن درمدیریت دانش ۵۲-ارتباط وجوه کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش ۵۳-ارزیابی­ مدیریت­ دانش ­با­ روش­ کارت­ امتیازی ­متوازن ۵۴- وجه مالی: چگونه می­ توان برای سهامداران ارزش افزوده ایجاد کرد؟ ۵۵-وجه مشتری: چگونه نیازها و انتظارات مشتریان رابرآورده نماییم ؟ ۵۶- مشتریان به چنددسته تقسیم می شوند ۵۷- ایجاد پایگاه اطلاعاتی از نیازهای مشتریان ازمنظرکارت امتیازی متوازن ۵۸- وجه رشد و یادگیری: چگونه می ­توانیم بهبود و ارزش افزایی را تداوم بخشیم ؟ تاریخچه دیدگاه های کارت امتیازی متوازن چیست؟ چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن چرا سازمان شما به دیدگاه ها نیاز دارد؟ یک سازمان بخش خصوصی باید از چه دیدگاه های کارت امتیازی متوازن استفاده کند؟ کارت امتیازی متوازن درThe Institute Way بعد هدف: کارفرمای عالی بعد هدف: الگوی محیط زیست، ایمنی و یکپارچگی بعد هدف: سودآوری رقابتی سیستم مدیریت داخلی و شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند مدیریت داخلی در گروه فولکس واگن هنگام برنامه ریزی آینده شرکت، اجزای برنامه ریزی فردی بر اساس مقیاس زمانی تعیین می شوند: شاخص های اصلی عملکرد در گروه فولکس واگن فولکس واگن در هند تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن و راه حل کارت امتیازی متوازن در فولکس واگن تحلیل کارت امتیازی متوازن فولکس واگن چارچوب کارت امتیازی متوازن چیست؟ استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن برای فولکس واگن در مطالعه موردی هند  دیدگاه مشتری در رویکرد کارت امتیازی متوازن معایب روش کارت امتیازی متوازن چیست؟ کارت امتیازی متوازی متوازن در شعبه برزیل فولکس واگن کارت امتیازی متوازی متوازن در شعبه برزیل فولکس واگن اقدامات مدیرعامل فولکس واگن با رویکردکارت امتیازی متوازن درگیر کردن کارمندان دراجرای کارت امتیازی متوازن تجزیه و تحلیل یک کارت امتیازی متوازن در شرکت تجارت الکترونیک دل کارت امتیازی متوازن –ماشین های محاسباتی بررسی هزینه و توانمندسازی کارکنان بررسی کارت امتیازی متوازن در شرکت فورد موتورز کارت امتیازی متوازن در شرکت وال مارت شرکت استارباکس: ایجاد یک زنجیره تامین پایدار تجزیه و تحلیل کارت امتیازی و راه حل/   راه حل تحلیل کارت امتیازی متوازن درشرکت استارباکس بکارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن برای شرکت استارباکس: بهبود خدمات مشتری ازطریق کارت امتیازی متوازن در شرکت راک واتر ۵عنصر استراتژِیک راک واتر کارت امتیازی متوازن در فیلیپس الکترونیک تحلیل کارت امتیازی متوازن در فیلیپس الکترونیک شاخص های کلیدی فیلیپس پیوند دادن اقدامات کوتاه مدت با استراتژی بلندمدت نحوه استفاده اپل از کارت امتیازی متوازن نحوه استفاده اپل از کارت امتیازی متوازن-۵شاخص عملکرد تغییر روند در اپل به سمت رضایت مشتری مدیر کارت امتیاز کسب و کار مایکروسافت آفیس کارکرد کارت امتیازی متوازن درمایکروسافت بیان، نظارت، تجزیه و تحلیل، همکاری و عمل به عنوان یک راه حل مبتنی بر وب مقرون به صرفه مرسدس بنز هند تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن و راه حل راه حل تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن برای مطالعه موردی “مرسدس بنز هند” بکارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی مرسدس بنز هند مطالعه کارت امتیازی متوازن – سامسونگ کارت امتیازی متوازن: تجزیه و تحلیل کارت امتیازی متوازن برای شرکت کوکاکولا استراتژی کسب و کار کوکاکولا برای برنده شدن بازی ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل BSC شرکت کوکاکولا برنده شدن در صنعت نوع مدیریت تویوتا سبک مدیریت منحصربه فرد تویوتا ارزیابی استراتژیک کارت امتیازی متوازن ماتریس BSC برای تویوتا لکسوس محصول سال ها تحقیق و توسعه توسط تیمی از مهندسان تویوتا شکایات به عنوان پیشنهاد یا نظرات مشتریان گرامی در نظر گرفته می شود مسئولیت پذیری تویوتا   95000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پاورپوینت کارت امتیازی متوازن پاورپوینت شرکت های بزرگ پاورپوینت برندهای مطرح جهانی

دانلودپاورپوینت:کارت امتیازی متوازن ،نقطه عطف و رمز موفقیت شرکت های بزرگ و برندهای مطرح جهانی با فرمت pptو230اسلاید تخصصی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime
 • پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی
 • روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی+pptx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 219/66 کیلوبایت 41 pptx 13000 پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی دانلود پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی دانلود پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 41 اسلاید…

 • پایان‌نامه مهندسی کامپیوتر با عنوان بررسی مبانی هنرهای تجسمی در طراحی سایت
 • کامپیوتر و IT,پایان‌نامه مهندسی کامپیوتر با عنوان بررسی مبانی هنرهای تجسمی در طراحی سایت+doc دانلود کامپیوتر و IT 6/92 کیلوبایت 97 doc 45000 پایان‌نامه مهندسی کامپیوتر با عنوان بررسی مبانی هنرهای تجسمی در طراحی سایت در این پروژه مبانی هنرهای…

 • دانلود تحقیق تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن با فرمت ورد
 • مدیریت,دانلود تحقیق تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن با فرمت ورد+docx دانلود مدیریت 730/32 کیلوبایت 37 docx 11000 دانلود تحقیق تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن…

 • دانلود تحقیق در مورد خودپنداره docx
 • روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود تحقیق در مورد خودپنداره docx+docx دانلود روانشناسی و علوم تربیتی 73/57 کیلوبایت 30 docx 13000 دانلود تحقیق در مورد خودپنداره docx هدف از این تحقیق بررسی خودپنداره با فرمت docx هدف از این تحقیق بررسی خودپنداره…

 • دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم اولیه موجودی
 • حسابداری,دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم اولیه موجودی+pptx دانلود حسابداری 147/34 کیلوبایت 16 pptx 12000 دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم اولیه موجودی دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم اولیه موجودی دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم اولیه موجودی جهت رشته حسابداری در 16…

 • پاورپوینت نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو
 • پزشکی,پاورپوینت نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو+pptx دانلود پزشکی 1/24 مگابایت 60 pptx 12000 پاورپوینت نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو دانلود پاورپوینت نقش تغذیه در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *