پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی+docx

دانلود

روانشناسی و علوم تربیتی 33/13 کیلوبایت 75 docx 15000

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی با خرده مقیاس ها، نمره گذاری، روایی و پایایی و بررسی مولفه های ان دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی با خرده مقیاس ها، نمره گذاری، روایی و پایایی و بررسی مولفه های ان   مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف مشتمل بر 18 ماده براي سنجش 6 بعد بهزيستي روان شناختي است كه براساس مقياسي 7 درجه اي از (كاملاً مخالف) تا (كاملاً موافق)پاسخ داده مي شود. ضریب همسانی درونی زیرمقیاس های فرم کوتاه مقیاس های روان شناختی و همچنین ضریب همسانی درونی کل آزمون حدود 50/0 گزارش شده است. شواهد مربوط به اعتبار همگرای آزمون بهزیستی روان شناختی حاکی از آن است که شش عامل بهزیستی روانی با رضایت از زندگی، عزت نفس و اخلاقیات رابطه مثبت و با افسردگی، شانس و منبع کنترل بیرونی رابطه منفی دارند (اوآنگ ، 2009).   معرفی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) روان‌شناسی مثبت‌نگر، سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت آن انگاشته و آن را در قالب بهزیستی روان‌شناختی ((Psychological Well being مفهوم‌سازی کرده است. از این منظر، بهزیستی روانشناختی به معنی کارکرد روان‌شناختی بهینه است (رایان و دسی، 2001). به بیانی دیگر، بهزیستی روانشناختی ((Psychological Well being را می‌توان به داشتن نگرش مثبت به خود، تعامل سازنده با دنیای پیرامون، و داشتن امید و هدف در زندگی تعریف کرد؛ و دلایل آن‌ها برای انتخاب اصطلاح بهزیستی روان‌شناختی به جای سلامت روانی این است که، این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن انسان انتقال می‌دهد. از این منظر، کسی دارای سلامت روان‌شناختی است که ویژگی‌هایی چون عزت‌نفس، ارتباط‌های اجتماعی گسترده، احساس خودکارآمدی و حس استقلال را دارا باشد (ریف، و همکاران، 2004).         مولفه های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) یک مفهوم چند بعدی است و شامل 6 مولفه یا بعد می باشد:  1- پذیرش خود (Self Acceptance): یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته  2- روابط مثبت با دیگران (Positive relationships with others): احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها    3- خودمختاری (Autonomy): احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها  4- تسلط بر محیط (Environmental mastery): حس تسلط بر محیط ، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون  5- زندگی هدفمند (Purpose in Life): هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است 6- رشد فردی (Personal growth): احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.     پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Psychological well-being questionnaireRyff’s ) در سال 1989 توسط ریف (Ryff, 1989) طراحی شده و فرم اصلی این پرسشنامه دارای 120 ماده می ­باشد ولی در بررسی­های بعدی فرم‌های کوتاه­تر 84 ماده­ای، 54 ماده­ای و 18 ماده­ای نیز پیشنهاد گردید.       نحوه نمره گذای و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) 18 گویه دارد. نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) بر اساس طیف لیکرت شش درجه ­ای از 1 (کاملاً مخالفم) تا 6 (کاملاً موافقم) می باشد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) دارای 6 مؤلفه و یک نمره کل می باشد. در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire)، سوالات (داخل فایل) به صورت معکوس نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند. در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) هر چه فرد نمره بالاتری بگیرد، بیانگر بهزیستی روانشناختی بالاتر می باشد.       مولفه ها و ابعاد پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی فرم 18 سوالی پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (Ryff’s Psychological Well being questionnaire) یک متغیر چند بعدی است و شامل 6 مولفه یا بعد می باشد:  1- پذیرش خود (Self Acceptance): یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته  2- روابط مثبت با دیگران (Positive relationships with others): احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها  3- خودمختاری یا استقلال (Autonomy): احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها  4- تسلط بر محیط (Environmental mastery): حس تسلط بر محیط ، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون  5- زندگی هدفمند (Purpose in Life): هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است 6- رشد فردی (Personal growth): احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.     15000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پرسشنامه بهزیستی روانشناختی نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی روایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی مولفه های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 18 سوالی روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه خرده مقیاس های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 18 سوالی با خرده مقیاس ها، نمره گذاری، روایی و پایایی و بررسی مولفه های ان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime
 • موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر
 • مدیریت,موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر+doc دانلود مدیریت 53 بایت 22 doc 13000 موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر، تحلیل می‌شوند بدین منظور،…

 • پاورپوینت کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد آن در نظام پیشنهادها
 • مدیریت,پاورپوینت کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد آن در نظام پیشنهادها+pptx دانلود مدیریت 3/02 مگابایت 57 pptx 18000 پاورپوینت کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد آن در نظام پیشنهادها دانلود پاورپوینت کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد…

 • پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 • مدیریت,پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)+pptx دانلود مدیریت 402/2 کیلوبایت 25 pptx 20000 پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) دانلود پاورپوینت فعالیتهاي…

 • پاورپوينت ماهواره های مخابراتی
 • برق، الکترونیک، مخابرات,پاورپوينت ماهواره های مخابراتی+pptx دانلود برق، الکترونیک، مخابرات 334/26 کیلوبایت 31 pptx 14000 پاورپوينت ماهواره های مخابراتی دانلود پاورپوينت ماهواره های مخابراتی دانلود پاورپوينت ماهواره های مخابراتی جهت رشته مخابرات قالب 31 اسلايد و با فرمت pptx بصورت…

 • پاورپوینت انتروکولیت نکروزان
 • پزشکی,پاورپوینت انتروکولیت نکروزان+pptx دانلود پزشکی 881/88 کیلوبایت 28 pptx 8000 پاورپوینت انتروکولیت نکروزان دانلود پاورپوینت انتروکولیت نکروزان دانلود پاورپوینت انتروکولیت نکروزان جهت رشته ی پزشکی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

 • دانلود تحقیق حسابداری و کیفیت سود با فرمت ورد
 • حسابداری,دانلود تحقیق حسابداری و کیفیت سود با فرمت ورد+doc دانلود حسابداری 53/81 کیلوبایت 32 doc 14000 دانلود تحقیق حسابداری و کیفیت سود با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی حسابداری و کیفیت سود با فرمت docx در قالب 32…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *