پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

روانشناسی و علوم تربیتی,پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی+docx

دانلود

روانشناسی و علوم تربیتی 15/86 کیلوبایت 3 docx 15000

پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی   پرسشنامه شکل بدنی کوپر  پرسشنامه شکل بدنی (کوپر و همکاران، 1987) یک مقیاس خود گزارشی برای ارزیابی نارضایتی بدنی ایجاد شده به وسیله احساس چاق بودن می باشد که در بسیاری از مطالعات برای تصویر بدنی آسیب دیده استفاده شده است( به عنوان مثال ماشیب و کریلو،2005). پرسش نامه شکل بدنی  به صورت کلی برای ارزیابی آسیب شناسی خوردن در موقعیت های بالینی استفاده می گردد (به عنوان مثال آندرسون و همکاران، 2004). ارزیابی های نسخه های 34 آیتمی پایایی بازآزمایی، همسانی درونی، روایی ساختاری، روایی همزمان، روایی تفکیکی و حساسیت به تغییرات مرتبط با درمان را نشان می دهد (کوپر و همکاران، 1987).     فرم های کوتاه پرسش نامه شکل بدنی شامل دو فرم کوتاه 16 آیتمی و 4 فرم کوتاه 8 آیتمی می باشد هر یک از آیتم های پرسش نامه شکل بدنی بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود که از هرگز=1 تا همیشه=6 می باشد و نمره کلی از مجموع نمرات آیتم ها محاسبه می گردد. نمرات برش برای افراد نرمال و غیر نرمال به شرح زیر است هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید.     جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه شکل بدنی کمتر از 19                                                          نبود نگرانی درباره شکل بدن 19 تا 25                                                            نگرانی خفیف درباره شکل بدن 26 تا 33                                                            نگرانی متوسط درباره شکل بدن بیشتر از 33                                                        نگرانی مشخص درباره شکل بدن   جدول 3-5 : روایی پرسش نامه شکل بدنی پرسشنامه     مقدار KMO    آزمون  بارتلت         مقدار کای دو    درجه آزادی     سطح معناداری نارضایتی بدن    86/0    71/1225    28    0 در پرسش نامه شکل بدنی نیز مقدار 86/0 برای KMO بیانگر کفایت نمونه می باشد. همچنین رد فرض صفر در آزمون  بارتلت نشان می دهد سوالات در این مقیاس با یکدیگر همبستگی دارند.     پایایی متغیر نارضایتی بدن جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن پرسشنامه    تعداد سوالات    آلفای کرونباخ نارضایتی بدن    8    87/0      همان طور که مشاهده می‌شود در مقیاس نارضایتی بدن آلفای کرونباخ 87/0به دست آمده است، در نتیجه پایایی این خرده مقیاس نیز بسیار بالا بوده که بیانگر همبستگی بالا بین سوالات این خرده مقیاس می باشد.   15000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پرسشنامه شکل بدنی پرسشنامه تصویر بدنی پرسشنامه نارضایتی بدنی پرسشنامه نارضایتی بدنی (8-D) پرسشنامه شکل بدنی کوپر و همکاران، 1987 نمره گذاری پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی)

پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در anime
 • پاورپوینت آزمون های t در آمار
 • آمار,پاورپوینت آزمون های t در آمار+pptx دانلود آمار 1/34 مگابایت 29 pptx 10000 پاورپوینت آزمون های t در آمار دانلود پاورپوینت آزمون های t در آمار دانلود پاورپوینت آزمون های t جهت رشته ی روان شناسی و آمار در قالب…

 • پاورپوینت افزایش کیفیت آموزشی با استفاده از اقدام پژوهی
 • آموزشی,پاورپوینت افزایش کیفیت آموزشی با استفاده از اقدام پژوهی+pptx دانلود آموزشی 190/31 کیلوبایت 51 pptx 9000 پاورپوینت افزایش کیفیت آموزشی با استفاده از اقدام پژوهی دانلود پاورپوینت افزایش کیفیت آموزشی با استفاده از اقدام پژوهی دانلود پاورپوینت افزایش کیفیت آموزشی…

 • پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی
 • علوم سیاسی,پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی+ppt دانلود علوم سیاسی 550/18 کیلوبایت 59 ppt 19000 پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی دانلود پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی دانلود پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی جهت رشته علوم سیاسی در…

 • پاورپوینت كاربردهای روبات‌های صنعتی و پارامترهای مهم در آنها
 • فنی و مهندسی,پاورپوینت كاربردهای روبات‌های صنعتی و پارامترهای مهم در آنها+ppt دانلود فنی و مهندسی 4/71 مگابایت 19 ppt 12000 پاورپوینت كاربردهای روبات‌های صنعتی و پارامترهای مهم در آنها دانلود پاورپوینت كاربردهای روبات‌های صنعتی و پارامترهای مهم در آنها جهت…

 • پاورپوینت سمينار آموزشی انواع چرخ دنده
 • گوناگون,پاورپوینت سمينار آموزشی انواع چرخ دنده+pptx دانلود گوناگون 263/34 کیلوبایت 15 pptx 9000 پاورپوینت سمينار آموزشی انواع چرخ دنده پاورپوینت سمينار آموزشی انواع چرخ دنده دانلود پاورپوینت سمينار آموزشی انواع چرخ دنده جهت رشته گوناگون در قالب 15 اسلاید و…

 • پاورپوینت مديريت پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در 38 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر
 • عمران,پاورپوینت مديريت پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در 38 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر+pptx دانلود عمران 341/06 کیلوبایت 38 pptx 50000 پاورپوینت مديريت پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در 38 اسلاید کاملا قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *